Esioppilaalla ei oikeutta koulukuljetukseen?

25.03.2017

Perusopetuslaki takaa oikeuden kuljetukseen kaikille niille koululaisille, jotka asuvat tietyn kilometrirajan päässä koulustaan. Sama oikeus on myös esikoululaisella. Salossa on määritetty, että tämä kilometriraja on esikoululaisella ja 1-2luokkalaisilla 3km ja sitä vanhemmilla lapsilla 5km.

Opetuslautakunta tarkasteli koulukuljetusperiaatteita kokouksessaan ti 21.3. Lautakunnalle esitettiin, että jatkossa esiopetusikäisillä lapsilla ei enää olisi samaa oikeutta koulukuljetukseen, kuin perusopetuksessa olevilla. Heille myönnettäisiin lähtökohtaisesti vain ns. saattoavustus.

Esityslistoja ennen kokousta lukiessani en itse ollut ymmärtänyt, mitä saattoavustuksella tarkoitetaan, joten kysyin asiaa kokouksessa. Ihmetykseni oli suuri viranhaltijan kerrottua, että se tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti vanhemmalle myönnetään korvaus siitä, että hän itse oma-aloitteisesti saattaa lapsensa päiväkotiin ja että siis esikoululaiselle enää lähtökohtaisesti myönnettäisi bussi/taksimatkaa, vaikka hän asuisi kaukana esiopetuspaikasta.

Ajatus virkamiehellä varmaan oli, että esikoululaisella on kotona vanhempi, joka voi näppärästi heittää lapsensa ihan itse. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen. Usein sillä kotona olevalla vanhemmalla, tai muulla aikuisella, ei ole autoa edes käytössä ja vaikka olisikin, niin mikäli kotona on vaikkapa pieni vauva, niin parin tunnin välein vaadittu eskarilaisen kuskaaminen eskariin ja kotiin tarkoittaisi varmasti sitä, että se eskarilainen ei ihan aina sinne eskariin ilmesty lainkaan. Tätäkö me haluamme?
Epäilin suoraan lautakunnan kokouksessa sitä, täyttääkö esitys perusopetuslain vaatimukset siitä, että esioppilaalla on oltava oikeus kuljetukseen. Virkamies perusteli esitystä mainitsemalla yksittäisen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen, jossa oli katsottu riittäväksi saattoavustus. Epäilin, että se ei voine tarkoittaa kuitenkaan pääsääntöä siitä, että esioppilailla ei olisi oikeutta kuljetukseen. Virkamiehen kanta oli, että vanhemmalle myönnettävä pieni rahakorvaus täyttäisi tämän oikeuden kuljetukseen.

Opetuslautakunta hyväksyi esityksen kannanottonaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joka tekee asiassa lopullisen päätöksen. Jätin päätökseen eriävän mielipiteeni, koska minusta oikeus kuljetukseen on mahdollisuuksien tasa-arvon lähtökohtia ja koska epäilin, että päätös voisi olla myös ristiriidassa perusopetuslain tarkoituksen kanssa.

Asia on merkittävä. Kuljetussäännöt on aikanaan luotu, jotta jokaisella lapsella on samanlainen mahdollisuus osallistua opetukseen asuinpaikastaan riippumatta. Tätä oikeutta ei missään tapauksessa tule viedä säästöihin vedoten.