Esioppilaalla oikeus kuljetukseen

07.04.2017

Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajisto otti SSS 4.4.2017 kantaa esioppilaan koulukuljetusoikeuteen otsikolla "esikoululaisilla yhä maksuton kuljetus". Koulukuljetusperiaatteita on käsitelty niin opetuslautakunnassa kuin kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja viimeisimpänä käänteenä kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asian lähettämisestä uudelleen valmisteluun, koska nimenomaan oikeus kuljetukseen katsottiin tärkeäksi lautakunnassa.

Virkamies oli lautakunnalle esittänyt kuljetuksista säästämisen keinona, että jatkossa esioppilaalla ei lähtökohtaisesti olisi oikeutta kunnan järjestämään kuljetukseen, vaan niin sanottuun saattoavustukseen. Kirjoituksessaan puheenjohtajisto esittää, että lapsella säilyisi silloinkin oikeus kuljetukseen. Olemme vahvasti eri mieltä - avustus nimenomaisesti ei ole oikeus kuljetukseen, vaan rahallinen tuki siihen, että vanhempi itse järjestää lapsensa kuljetuksen.

Oikeus kuljetukseen on Salon kaupungin kaltaisessa paikassa välttämätön, koska joukkoliikenne on vähäistä. Vanhempi ei usein pysty järjestämään kuljetusta itse olemassa olevilla kuljetusmuodoilla, vaan siihen tarvitaan kaupungin apua.

Kirjoituksessa esitettiin myös, että ongelmia esioppilaiden kuljetuksille asettaisivat muissa kuin lähiesikouluissa opiskelevat lapset. Kirjoittavat ovat tässä oikeassa. Syy ei kuitenkaan ole vanhemmissa, jotka laittaisivat ensisijaisesti lapsiaan muuhun kuin lähimpään päiväkotiin, vaan siinä, että lapselle ei ole tilaa siinä lähipäiväkodissa. Vanhempi kyllä useimmiten laittaisi lapsensa hoitoon lähimpään mahdolliseen paikkaan yhdessä ystävien kanssa.

Peruskoulussa oikeus kuljetukseen on kunnan osoittamaan lähikouluun, joka aina välttämättä ei ole lähin, vaan kunnan lähikouluksi määrittämä koulu. Esiopetuksessa voidaan hyvin toimia samoin ja myöntää oikeus kuljetukseen siihen lapselle osoitettuun esiopetuspaikkaan. Säästöjä tällä tapaa tuskin kuitenkaan enemmälti syntyisi, koska niin kuin jo edellä totesimme, ongelma eivät ole vanhemmat, joille lähipäiväkoti ei kelpaisi, vaan haastetta asettaa repaleinen esiopetusverkko. Siihen ratkaisuna olisi esiopetuksen siirtäminen enenevästi koulujen yhteyteen, kuten opetuslautakunta onkin linjannut.

Mielestämme lapsen oikeus opetukseen tulee olla yhtäläinen kaikilla lapsilla asuinpaikasta riippumatta. Kuljetusoikeus on aikanaan luotu, jotta varmistetaan se, että jokainen lapsi varmasti pääsee opetukseen. Sitä oikeutta ei tule rajoittaa säästöihin vetoamalla. Tasa-arvoista yhteiskuntaa rakennetaan opetuksen kautta.

Sanna Lundström
opetuslautakunnan puheenjohtaja (kok)

Jaakko Nieminen
kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen (kok)

Mika Hjelt
kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen (kok)