Opettajien lomautuksista

22.10.2012

Opettajien lomautuksia koskee myös virkaehtosopimus

Maria Kiiveri kirjoitti SSS 18.10, että hänen mielestään opettajat tulisi voida lomauttaa kesäaikana. Samoin Kiiveri jatkoi kirjoituksessaan, että ikivanhaa sopimusta, joka estää opettajien lomautuksen loma-aikana tulisi hänen mielestään muuttaa. Paikallinen pääluottamusmies Antero Leppänen vastasi Kiiverille SSS 19.10 täyslaidallisella. Leppäsen mielestä Kiiverin tulisi selvittää faktat ennen kuin kirjoittaa, koska opettajien kesälomautuksesta on olemassa työtuomioistuimen päätös, eikä asia hänen mukaansa perustu virkaehtosopimukseen.

Totean, että kumpikin on osittain oikeassa. Nimittäin opettajien lomauttamisesta kesäajaksi on käsitelty Inarin työtuomioistuimessa Dnro 1993/116. Tuossa päätöksessä työtuomioistuin otti kantaa Kiiverin mainitsemaan sopimukseen, nimittäin virkaehtosopimukseen. Työtuomioistuimen päätös kuului seuraavasti: Työtuomioistuin vahvistaa, että Inarin kunta on rikkonut kunnallisen opetusalan virkaehtosopimuksen ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen lomauttamista koskevia määräyksiä lomauttaessaan opettajia koulutyön keskeytysaikana.Tilanne ei ole merkittävästi tältä osin muuttunut sitten kyseisen työtuomioistuimen päätöksen. Tänä päivänä opettajien lomauttamista säätelee mm. viranhaltijalaki, jossa on lomauttamista koskeva yleissäännös sekä kunnallisia viranhaltijoita koskeva työehtosopimus, jossa on annettu täydentäviä ohjeita asiasta. Vallitsevan tilanteen mukaan on siis täysin selvää, että opettajien lomautus vuosiloman aikaan ei ole mahdollista.

Olen samaa mieltä pääluottamusmies Leppäsen kanssa siinä, että mielestäni voisimme jo unohtaa nämä vaatimukset opettajien lomauttamisesta kesäaikaan. Olen sitä mieltä, että palkallinen kesäloma on merkittävä etu työntekijälle ylipäätään ja en haluaisi missään tapauksessa laajemmin tulevan vallalle toiveita loma-aikaisesta lomauttamisesta. En voi pitää tavoiteltavana ajatusta, että jokainen työnantaja voisi talouden tasapainottamisen nimissä lomauttaa työntekijöitä aina vuosilomien aikaan. Jokainen meistä on lomansa ansainnut.

Sanna Lundström

lakimies, kok