Julkisuuslaki

29.08.2012

Salaisia asiakirjoja

Turun sanomat uutisoi 28.8, miten Turun kaupunki on salannut julkisuuslain vastaisesti satoja asiakirjojaan. Juttua lukiessani mietin, että onko julkisuuslaki todella tuntematon laki niin Turussa kuin Salossakin? Tilanne on nimittäin aivan samanlainen täällä Salossa.

Tämän vuoden aikana lautakunnat ja valtuusto ovat Salossa käsitelleet useassa kokouksessaan erilaisia säästöesityksiä kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Kaikki näihin liittyvät virkamiehen esitykset ovat kuitenkin olleet salaisia ja parhaassakin tapauksessa asia on tullut julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen. Siis silloin, kun asian kritisoiminen ei enää hyödytä.

Järjestelmällinen salaaminen tuli julkisuuteen Salossa lautakuntien niin sanotuista säästölistoista. Siis sellaisista asiakirjoista, joissa oli ainoastaan listattu kaikki sellaiset toimialan asiat ja palvelut, jotka eivät ole lakisääteisiä ja joista siis periaatteessa voisi säästää. Ihmettelin ja ihmettelen edelleen, mitä salaista voi olla listassa, joka ainoastaan listaa toimialan palveluita? Eikö avoimuus olisi päätöksenteossa pikemminkin hyväksi? Palveluiden karsiminen olisi ehkä helpompi ymmärtää, kun tietää mitkä muut asiat ovat vaihtoehtona.

Mittani salailun osalta täyttyi kuitenkin lopullisesti lomautuspäätösten kohdalla. Tarkoituksenani oli nimittäin ennen opetuslautakunnan kokousta tutustua virkamiehen esityksiin lomautuksista. Halusin tutustua erityisesti siihen, miten virkamiehen mielestä opetus kouluissa ja varhaiskasvatus päivähoidossa pystyttäisiin toteuttamaan lakien ja esitysten mukaisesti lomautusten aikana. Yllätyksekseni nämä asiakirjat olivat taas kokonaisuudessaan salaisia. Perusteluina oli mainittu se, että esitys sisältää yksittäisten työntekijöiden henkilötietoja.

Työntekijöiden nimi ja henkilötunnukset olivat kuitenkin asiassa mielestäni täysin merkityksettömiä minulle ja pyysinkin heti julkisuuslakiin vedoten asiakirjaa nähtäväkseni vedoten siihen, että lain mukaan asiakirja olisi annettava nähtäväksi jos ei julkinen tieto olisi peitettävissä. Pyyntöni evättiin, mutta samalla kuitenkin todettiin, että voisin tulla tutustumaan asiakirjaan lautakunnan kokouksen jälkeen.

Ainakin minusta oli täysin selvää, että ainut syy siihen, miksi lomautussuunnitelmaa ei ennen kokousta haluttu näyttää oli se, että haluttiin estää julkinen keskustelu asiasta. Vanhempien ei haluttu voivat kommentoida suunnitelmia.

Julkisuuslain mukaan asiakirjaa ei kuitenkaan voida salata ainoastaan sillä perusteella, että asiasta keskustelu olisi epämukavaa. Julkisuuslain 3 §:n mukaan tiedonsaantioikeuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa meille kaikille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteemme sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksia ja etujamme.

Virkamiehen ja luottamushenkilön on pystyttävä keskustelemaan myös vaikeista asioista. Salailu ja kabinettipäätökset toimivat vain yhteisen edun vastaisesti.

Sanna Lundström,

lakimies, Salo