Lähiruokaa vai tuontielintarvikkeita SSS 14.3.16

17.03.2017

Lähiruokaa vai tuontielintarvikkeita?Salon kaupungin ravitsemuspalvelut tarjoaa ruokaa tuhansille koululaisille, päiväkotilaisille ja vanhuksille. Ravitsemispalveluiden tarvitsemat elintarvikkeet on aiemmin kilpailutettu kaupungin toimesta, jolloin alueen omat yritykset ovat voineet osallistua kilpailutuksiin. Tällä on ollut merkittävä vaikutus siihen, että rapu-palveluiden tarvitsemia elintarvikkeita on voitu tuottaa lähellä. Paikallisilla yrityksillä on ollut pääsy kaupungin elintarviketoimittajiksi.

Hankintalaki uudistui vuoden 2017 alusta. Koko lain uudistuksen lähtökohta oli pk-yritysten markkinoille tulon parantaminen. Laissa edellytetään, että hankintakokonaisuuksia mietittäisiin entistä tarkemmin ja hankintoja pilkottaisiin nykyistä pienempiin kokonaisuuksiin, jolloin alueen omilla yrityksillä olisi entistä parempi mahdollisuus menestyä hankintakilpailutuksissa.

Nyt tekniselle lautakunnalle kuitenkin esitetään, että jatkossa merkittävä osa elintarvikehankinnoistamme tehtäisiin KL-kuntahankintojen kautta. KL-kuntahankinnat on yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa hankintoja useiden kuntien puolesta. Sen kilpailuttamat hankintakokonaisuudet ovat poikkeuksetta erittäin suuria ja sen toimittajat voivat olla mistä päin tahansa Suomea tahansa - itse asiassa toimittajat voivat hyvinkin olla vaikkapa Euroopasta.

 KL-kuntahankintoja on viime aikoina muissakin hankinnoissa epäilty hankintalain vastaisten liian laajojen hankintakokonaisuuksien käyttämisestä kilpailutuksissaan. Yritykset ovat joutuneet ahtaalle, kun KL-kuntahankintojen kilpailuttamat kokonaisuudet ovat olleet niin suuria, ettei niihin ole ollut pk-yrityksillä mahdollisuutta edes osallistua.

Syyksi KL-kuntahankintojen käyttämiseen on lautakunnalle esitetty 100 000€ säästöä. Emme usko esitettyyn säästöön, varsinkaan kun mukana on täysin turha välikäsi. Tällä vaihtoehdolla menettäisimme alueen elintarviketuottajia, verotulot vähenisivät ja ruoka saattaisi olla ihan mistä päin maailmaa tahansa.Pidämme välttämättömänä, että alueen elintarvikehankinnat jatkossakin kilpailutetaan kaupungin itsensä toimesta. Kilpailutuksissa tulee huolehtia entistäkin paremmin alueen omien yrittäjien mahdollisuudesta tarjota. Kilpailutuskriteerit tulee laatia niin, että asetetuista vaatimuksista hyötyisivät alueen yritykset ja sitä kautta kaikki kaupunkilaiset. Kokonaisuudet tulee miettiä sellaisiksi, että ne mahdollisimman hyvin palvelisivat oman alueen elintarviketuottajia.Elintarvikehankintoja kilpailutettaessa tulee pitää mielessä ruoan puhtaus ja mahdollisuuksien mukaan lähiruoka. Asian suunnittelu on syytä aloittaa laatimalla yritysvaikutusten arviointi.

Ralf Hellsberg kaupunginvaltuutettu Kok

Sanna Lundström kaupunginvaltuutettu Kok