LAURIN KOULUSTA

20.03.2013

SSS mielipidepalstalla on ollut useita kirjoituksia koskien Laurin koulun tilannetta. Osa mielestäni varsin tarkoitushakuisia.

Laurin koulun vanhempainyhdistys kaipasi ensin lehdessä päätöksentekoon lisää avoimuutta. Vaatimus, jota minun opetuslautakunnan puheenjohtajana oli hyvin hankala ymmärtää. Useat lautakunnan jäsenet sekä virkamiehiä ovat henkilökohtaisesti tavanneet yhdistyksen jäseniä. Tämän lisäksi olemme järjestäneet avoimen keskustelutilaisuuden asiasta. Heille on kerrottu kaikki vaihtoehtoiset mallit koulun jatkumiselle jo kauan ennen kuin ne olivat julkisia. Lautakunta ja kaupunginhallitus ovat pitäneet Laurin koulusta iltakoulua - jotta tieto lautakunnalla ja kaupunginhallituksella olisi samanlainen. Koulujen rehtorit ovat olleet asian valmistelussa mukana. Minun onkin vaikea mieltää, miten tässä asiassa olisi voinut olla enää avoimempi?

J- P Pulkkinen kirjoitti puolestaan SSS 16.3, että mikäli lautakunnan jäsenillä olisi ollut rohkeutta, ymmärrystä ja koulumaailman asiantuntemusta, olisi lautakunta päättänyt rakentaa uuden koulun. Pulkkinen lisää, että mitäs siitä, jos meillä ei nyt ole rahaa - maksuthan tulevat vasta myöhemmin. Väitän, että ymmärrystä on nimenomaan taloudellisten realiteettien tunnustaminen. Meillä ei missään tapauksessa ole varaa nykyisen palvelutason ylläpitämiseen. Lisäksi väitän, että hyvässäkin taloudellisessa tilanteessa tulisi olemassa olevat mahdollisuudet tutkia aina ennen uuden rakentamista. Koulumaailman asiantuntemusta päätöksentekoon ovat tuoneet muiden koulujen rehtorit. Asiantuntemusta on myös haettu Salon rajojen ulkopuolelta. Väitän myös, että rohkeutta on tehdä vastuullisia pitkäjänteisiä päätöksiä, jotka kokee oikeiksi. Luottamushenkilön olisi kovin helppoa tässäkin asiassa tehdä päätöksiä, joihin kokee ulkopuolista painostusta.

Reijo Salo kirjoitti 18.3, että selvitystyö asiassa on ollut hänen mielestään puutteellista ja ihmetteli miten me luottamushenkilöt tyydymme siihen. Kuitenkin kirjoituksen perusteella Salo olisi ollut mukana keskustelutilaisuudessa, jonka aluksi totesin, että kyseessä oli vain alustavat selvitykset kouluksi, joista tarkempaan selvitykseen valittiin 3. Lisäksi totesin nimenomaisesti, että selvitykset tuossa vaiheessa olivat vielä puutteelliset, emmekä tulisi tekemään päätöstä ilman tarkempia selvityksiä.

Lautakunnalla on seuraava kokous 26.3. Jatkoselvityksen tulokset ovat kaikkien tutustuttavana lautakunnan esityslistalla internetissä Salon kaupungin sivuilla. Päätöksenteko luottamushenkilöillä ei tässä asiassa ole helppoa, mutta väitän että eri vaihtoehtoihin perustuneen valmistelun sekä avoimen keskustelun jälkeen ainakin minun henkilökohtaisesti on helppoa seisoa tulevan päätökseni takana. Uskon lisäksi puhuvani koko lautakunnan puolesta, kun väitän, että meille kaikille päätöksenteossa tärkeintä on laadukas, terveellinen ja tasaveroinen oppimisympäristö - kaikille Salon yläkoululaisille.

Sanna Lundström

Opetuslautakunnan puheenjohtaja (kok).