Yhteistyötä ja positiivista pöhinää SSS 29.3

29.03.2017

Salon Seudun Sanomat uutisoi (SSS 29.3.) Salon
Yrittäjien kuntavaaliehdokkaille edellisenä iltana järjestämästä paneelista.
Paneelissa keskusteltiin ensin elinkeinotoimikunnan perustamisen
tarpeellisuudesta, ja kuten uutisessa todetaan, useimmat puolueet suhtautuivat
uuden virallisen toimikunnan perustamiseen epäillen. Lisäksi uutisessa
sanotaan, että olisin todennut tilaisuudessa, "että tieto kulkee jo nyt hyvin
yrittäjäjärjestöjen ja päättäjien välillä".

Tilaisuudessa korostin nimenomaisesti, että on todella tarpeen tiivistää tiedon
kulkua yrittäjien ja päättäjien välillä ja miettiä erilaisia tapoja siihen.
Koen päättäjänä erityisen tärkeäksi sen, että pystymme saamaan ennen päätöksiä
nykyistä enemmän informaatiota kulloinkin kyseessä olevan asian asiantuntijoilta
ennen päätöksentekoa.

Nostin keskustelussa esiin esimerkiksi sähköisen median hyödyntämisen. Toivon,
että kaupungin päätöksentekoon luodaan helppoja mekanismeja osallistua ennalta,ja lisäksi esitin tilaisuudessa toiveen, että yrittäjät järjestönä, tai ilman,
lähestyisivät nykyistä enemmän meitä päättäjiä.

Esimerkiksi aloite tai kirje kaupunginhallitukselle varmasti saatetaan
kaupunginhallituksen tietoon ja sitä kautta asia tulee päätöksentekokoneistoon
käsiteltäväksi jo ilman uuden virallisen instanssin perustamistakin kaupungin
organisaatioon.

Korostan reaaliaikaisen tiedonkulun ja osallistamisen lisäämisen tärkeyttä ja
sitä, että yhdessä miettisimme siihen Saloon parhaiten sopivan tavan.
Paneelissa keskusteltiin myös kaupungin maineesta ja keinoista sen
parantamiseen. Markkinointiin panostamista pidettiin yleisesti varsin
tärkeänä, ja yhtenä asiana keskustelussa totesin, että nostaisin asiasta
painetta myös toimittajille.

Meillä on lukuisia asioita täällä todella hyvin, ja monet palvelut ylittävät
lakisääteisen minimitason, tai vaikkapa Turun palvelutason. Totesin, että
olemme keskustelleet lautakunnissakin siitä, että on meidän
luottamushenkilöiden ja virkamiesten tehtävänä osaltamme nostaa julkiseen
tietoisuuteen median kautta niitä positiivisiakin asioita. 

Missään tapauksesssa en syytä Salon huonosta maineesta toimittajia, vaan keinona maineen parantamiseen mainitsin markkinointiin ja viestintään panostamisen yhtenä keinona. On tärkeää saada positiivista viestiä Salon tilanteesta jokaiselle kuntalaiselle, jotta jokainen kuntalainen voi toimia positiivisena viestinviejänä ja saadaan negatiivinen kierre katkaistua. Yhtenä maineen parantamisen keinona totesin tilaisuudessa myös sen, että esimerkiksi kouluverkkoon liittyviä asioita ei tuotaisi jatkossa uudelleen päätettäväksi lukuisia kertoja yhden valtuustokauden aikana, vaan kerran tehdyistä päätöksistä pidetään kiinni.

Elinkeinopolitiikkaa parannetaan yrittäjäyhteistyötä lisäämällä ja imagoa
sillä, että saadaan positiivista viestiä lisää maailmalle. Tulevien
valtuutettujen tärkeimmät tehtävät liittyvät elinkeinopolitiikkaan, sillä
vakaan talouden perusta on monipuolinen elinkeinorakenne.


Sanna Lundström
Salon Kokoomuksen
kunnallisjärjestön pj. (kok.)