Tuntijako

01.10.2013

Ensi viikolla valtuusto kokoontuu päättämään kaupungin talouden tasapainottamista varten laaditusta selviytymissuunnitelmasta. Suunnitelma sisältää paljon vaikeasti hyväksyttäviä asioita, jotka päättäjinä joudumme hyväksymään. Mahdotonta on kuitenkin henkilökohtaisesti hyväksyä sitä esitystä, jolla aiotaan suoraan leikata lapsen oikeutta opetukseen.

Esitys tuntijaon leikkaamisesta vaikuttaa konkreettisesti suoraan oppilaan saaman opetuksen määrään. Se tarkoittaa, että lapsen koulupäivä on aiempaa lyhyempi ja eri oppiaineisiin käytetty tuntimäärä lapsen lukujärjestyksessä merkittävästi pienenee. Lapsi käy koulussa aiempaa vähemmän ja koulupäivät lyhenevät entisestään.

Aiottu tuntijaon supistus olisikin mielestämme toteutuessaan paljon merkittävämpi asia kuin paljon julkisuutta saaneet kouluverkon supistukset. Se, mitä tapahtuu seinien sisäpuolella, on lopulta paljon tärkeämpää kuin seinien sijainti kuitenkin.

Esimerkiksi matematiikassa tuntimäärän leikkaus vähentäisi lapsen matematiikan opetusta vuosiluokilla 1-2 yhteensä peräti 76 tuntia. Heikompien oppilaiden oppimisedellytykset heikkenisivät entisestään ja lahjakkaiden tarpeiden tukemisen mahdollisuudet vähenisivät. Tuntijaon supistaminen minimitasolle vähentäisi oppilaan saamaa opetusta alakoulun aikana yhteensä 342 tuntia nykyiseen verrattuna. Ensi syksynä koulunsa aloittava ekaluokkalainen saisi näin ollen puoli vuotta vähemmän opetusta alakoulun aikana kuin aiemmin.

On täysin selvää, että tämä heikentäisi merkittävästi lasten edellytyksiä oppimiseen, vaikuttaen pitkälle lapsen tulevaisuuteen ja jatko-opintoihin. Jopa asian esittelytekstissäkin myönnetään suoraan, että koulupolun alkuvuosiin tehdyt satsaukset ovat tukeneet oppilaiden valmiuksia selviytyä opinnoista jatkossa ja että tuntijaon vähentäminen heikentäisi oppilaiden edellytyksiä oppimiseen ja osaamisen valmiuksia opinnoissa edettäessä.

Edellä mainitusta huolimatta opetuksen määrää edelleen esitetään valtuustossa leikattavaksi. Rahaa on vähän ja säästötarpeet suuret. Leikkaaminen opetuksen määrästä olisi kuitenkin varsin lyhytnäköinen karhunpalvelus lapsillemme ja Salolle. Tulevaisuuden tekijät - talouskasvun luojat - uudet yrittäjät - tulevaisuus on näille lapsillle täynnä mahdollisuuksia. Niitä mahdollisuuksia meidän tulee kouluissamme jatkossakin tukea.

Sanna Lundström, opetuslautakunnan puheenjohtaja, kok.

Annika Viitanen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kok.