Työrauha kouluihin

18.11.2015


Opetuslautakunnan puheenjohtajana jaan kaupunginjohtajan huolen kaupungin vaikeasta taloudellisesta tilanteesta. Tiedostan, että kaikki kivet tulee kääntää, jotta talous saadaan pysyvästi oikenemaan.

SSS uutisoi 18.11.2015 kaupunginjohtajan esittävän talousarvioehdotuksessaan mittavia säästöjä opetuslautakunnan alaisiin menoihin. Pidän vaatimuksia kohtuuttomana. On selvää, että kaupunginjohtajan lehdessäkin mainitsemaa opetusryhmien yhdistelemistä voidaan ja tulee tehdä jatkuvasti silloin, kun ryhmän koko muutoin jäisi hyvin pieneksi. Kaupunginjohtajan vaatimaa summaa emme kuitenkaan näillä toimenpiteillä missään tapauksessa saa.

Kokoomus on sivistyspuolue. Koulutus ja koulutuksen laatu ovat meille tärkeitä. Mielestäni meidän tulee ylläpitää Salossa laadukasta perusopetusta, kohtuullisen kokoisia ryhmäkokoja ja lähikouluja. Meidän pitää vaalia kaupungissa olevaa laadukasta painotettua opetusta - kieli-, musiikki-, Luma ja Vies-Ti luokkia. Nämä ovat meidän olemassa oleville kuntalaisille tärkeitä palveluja ja ne ovat myös valttikortteja markkinoidessamme Saloa ulkopuolelle.

Salon taloutta ei saada kuntoon kouluja lakkauttamalla tai opetuksen laadusta leikkaamalla. Tarvitaan määrätietoista työtä sen eteen, että totuttuja toimintatapoja uudistetaan ja henkilöstörakenteen kriittistä tarkastelua jatketaan.

Sanna Lundström

opetuslautakunnan pj, kok