Varhaiskasvatuksen maksuperusteet

06.03.2014

Seuraavassa opetuslautakunnan kokouksessa 11.3 käsitellään monen salolaisen perheen kannalta merkittävää asiaa. Silloin lautakunta päättää lasten päivähoidon maksuperusteista. Joudumme asiaa valitettavasti jälleen käsittelemään, sillä lautakunnan tahto tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun siirtymisestä tyrmättiin talousarvion käsittelyn yhteydessä valtuustossa.Nyt lautakuntaan on tuotu esitys, jossa esitetään osaviikkohoidossa olevien lasten osalta maksimi hoitopäiviksi 10 aiemman 12 sijaan. Vielä vähän aikaa sitten osaviikkohoidon maksimihoitopäivät olivat Salossa 14. Esitystä perustellaan sillä, että laskennallisesti kaksi kymmenen päivän hoitolasta veisivät yhden kokoaikaisen paikan.

Tässä asiassa yksi plus yksi ei kuitenkaan ole lähelläkään kaksi, koska perheillä olisi edelleen oikeus itse määrittää lapsensa hoitopäivät. Näin ollen on ihan selvää, että Möttösen ja Virtasen perheiden lapset eivät varmasti olisi jatkossakaan hoidossa aina eri aikaan, vaan osa hoitopäivistä tulisi olemaan päällekkäin - ihan niin kuin tälläkin hetkellä.

Nyt voimassa olevassa järjestelmässä ja esitetyssä kymmenen päivän systeemissä ei ole juurikaan eroja kaupungin kannalta. Isoissa päiväkodeissa, joissa osaviikkohoidossa olevia lapsia olisi hyvin paljon, esitys hieman vapauttaisi resursseja. Samaan lopputulokseen on kuitenkin mahdollista päästä myös porrastamalla hoitopäivien määrää esimerkiksi siten, että perhe voi valita 8, 10, 12 tai 14 hoitopäivää. Tämän kaltainen malli olisi perheille huomattavan paljon ystävällisempi, koska silloin vähäisemmässä hoidon tarpeessa oleva perhe voisi valita kahdeksan hoitopäivää ja hieman pienemmän hoitomaksun ja toisaalta taas enemmän hoitopäiviä esimerkiksi osa-aikaisen työn takia tarvitseva perhe voisi valita 14 päivää ja maksaa korkeamman maksun. Tällä mallilla olisi mahdollista kerätä ihan sama maksukertymä kuin pelkällä kymmenen päivän mallilla ja myös vapauttaa hoitopaikkoja.

Opetuslautakunnalle tuodusta esityksestä käy ilmi, että perheiltä on kysytty mielipiteitä asiasta. Näistä vastauksista käy selvästi ilmi, että monille perheille ei riittäisi 10 hoitopäivää, vaan silloin olisi pakko varata kokoaikainen paikka. Tämä tulisi kaupungille huomattavan kalliiksi. Toisaalta osa perheistä ilmoitti siirtävänsä lapsensa kokoaikaisesta hoidosta osaviikkoiseen, mikäli vaihtoehtoja olisi nykyistä enemmän. Tämä vapauttaisi hoitopaikkoja muille tarvitseville ja toisi kaivattuja säästöjä.Esitys kymmenestä hoitopäivästä osaviikkohoidossa on täysin mahdoton erityisesti perheille, jotka tekevät osa-aikaista työtä. Perheet joutuisivat varaamaan kokoaikaisia hoitopaikkoja, vaikka niille ei olisi todellista tarvetta. Osa-aikaisen työn vastaanottamisesta tulisi usein kannattamatonta.Mielestäni päivähoidon maksujen tulee olla oikeudenmukaisia ja työn tekemisen tulee aina olla kannattavaa. Maksujärjestelmän tulee olla kannustava ja tukea vanhempien mahdollisuuksia päättää itse lapsensa hoitopäivien määrästä todellisen tarpeen mukaisesti. Tarvitsemme vaihtoehtoja sekä joustavuutta, jotta säästöjä luodaan inhimillisemmillä keinoilla.

Sanna Lundström, opetuslautakunnan puheenjohtaja, kok.