VSSP Strategia/synnäri (TS)

27.11.2013


Mielipidekirjoitus 27.11.13

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä nopeasti valmisteltu strategi lähetettiin onneksi uudelleen valmisteluun 26.11 sairaanhoitopiirin valtuustossa. Alkuperäinen esitys nimittäin olisi hyvin todennäköisesti johtanut nykyisten aluesairaaloidemme toiminnan alas ajoon. Valtuuston päätöksen jälkeen kuultiinkin hurraa huutoja ja monet huokaisivat jo helpotuksesta.Valitettavasti syytä juhlintaan ei vielä kuitenkaan ole. Uudelleen valmistelun jälkeen strategia palaa päätöksentekoon. Lisäksi samaan aikaan mm. Salon synnytyksiä ja lastenosastoa koskevia asioita valmistellaan edelleen erillisinä asioina, jotka on tarkoitus tuoda päätöksentekoon hyvinkin nopeasti.

Julkisuudessa on usein ollut vallalla käsitys, että näistä asioista voitaisiin päättää yhden äänen enemmistöllä. Aluesairaalapaikkakunnilla onkin kauhisteltu sitä, miten "turkulaisten päätöksillä" voitaisiin lopettaa toimintaa aluesairaaloista. Näin ei kuitenkaan ole. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin voimassa olevassa perussopimuksessa sanotaan hyvin selkeästi, että esimerkiksi aluesairaalan toiminnan olennaista muuttamista koskevat päätökset, on käsiteltävä vaikeutetussa päätöksentekoprosessissa. Sopimuksen mukaan tällaisia päätöksiä voidaan tehdä vain nimenomaan kyseisen sairaalan sijaintipaikan kuntia edustavien jäsenten huomattavalla äänimäärällä. Kyse ei siis suinkaan ole asioista, josta koko sairaanhoitopiirin valtuusto voisi päättää yksinkertaisella äänten enemmistöllä, vaan asiaan vaaditaan nimenomaan kyseistä sairaalaa lähellä olevien kuntien voimakas tahtotila.Salossa 20.11 järjestetyssä sairaanhoitopiirin uutta strategiaa käsitelleessä seminaarissa halusin varmistaa sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtoselta, että sairaanhoitopiirissä myös kunnioitetaan sen perussopimuksen selkeää tahtotilaa. Hämmästyinkin suuresti, kun Lehtonen totesi, että tällä strategialla ei olisi tekemistä toiminnan olennaisen muuttamisen kanssa, koska kyseisen päätöksen tehdessään sairaanhoitopiirin valtuusto ei varsinaisesti päätä yhtään mitään. Samaisessa tilaisuudessa Lehtonen oli kuitenkin jo aiemmin maininnut sairaanhoitopiirin valtuuston kokoontumaan nimenomaan päättämään - ei keskustelemaan - sairaanhoitopiirin uudesta strategiasta, joka Lehtosen sanoin olisi kaikkien tulevien päätösten selkäranka ja peruste.Onkin täysin absurdia väittää, ettei sairaanhoitopiirin valtuuston strategiapäätös koskisi toiminnan olennaista muuttamista. Koko strategiahan nimenomaan tähtää toiminnan olennaiseen muuttamiseen, josta arvellaan syntyvän sairaanhoitopiirille merkittävää säästöä.Strategia voidaan sanana käsittää monella tavalla. On totta, että strategia on tulevaisuuden suunta ja välttämättä kaikki strategiaan kirjatut tavoitteet eivät tule tulevaisuudessa aivan strategian mukaisina toteutumaan. Strategian toteutuminen ja yksittäisten toimintojen, kuten Salon aluesairaalaa koskevat mm. lastenosaston ja synnytysosaston lakkautukset, edellyttäisivät kuitenkin perussopimuksen mukaan aina aluesairaaloiden käyttäjäkuntien tahtoa oman aluesairaalan näivettämiseen. Tällä hetkellä vaikuttaa täysin selvältä, että sopimuksen vaatimaa tahtotilaa ei ole. Mikäli sairaanhoitopiirin johto aikoisi viitata kintaalla kaikkia osakaskuntia sitovalle perussopimukselle, kysynkin, mitä hyötyä on sellaisella strategialla, jolla ei ole edellytyksiä toteutua tulevassa päätöksenteossa?Perussopimus velvoittaa sairaanhoitopiirin kaikkia kuntia. Itsestään selvää pitäisikin niin Lehtoselle kuin valtuutetuille olla, että tulevan strategian pitää olla sen mukainen. Toivoa sopii, että nyt tehtävässä uudessa valmistelutyössä otetaan jo suunnittelussa huomioon osakaskuntien voimakas tahtotila aluesairaaloiden toiminnan turvaamiseen. Vain siten saadaan tehtyä strategia, joka on kestävällä pohjalla tulevissa päätöksentekoprosesseissa.

Sanna Lundström, asianajaja Salo, Kok